Loading...

Bophela

Bophela
Hlomuka, Mgidi

Dzanibe
Nqolo, Gaba, Mahlambetsha

Dlangalala
Galu, Nyamenja

Gcwensa
Mzulwini, Ndimande

Gwacela
Mbili, Mhlanga

Gininda
Nyembezi, Shamase

Hlela
Madlala, Hangala, Kunene

Bhengu
Ngcolosi, Jali, Dlabazane, Ngwadi, Shongololo, Nondela, Cibane, Ngwane

Goba
Jangaza, Mbambo, Magoza

Hlengwa
Mashasha

Biyase
Ziqubu, Khathini

Hlabisa
Songiya, Ngotsha, Mdinwa, Vilakazi, Somfula

Hlatshwayo
Mhayise, Langa, Godongwane, Cebisa, Mabhengela, Mgogodlana